Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů. To je i víra naše. Biblická církev nám zanechala příklad a my tu zmiňujeme, co nám přijde důležité, abychom Pána Ježíše následovali stejně oddaně jako ona. 

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Izajáš 62,6

Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo! Katolických, protestantských... Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Jak vnímali první učedníci Ježíše? Co ve svých životech řešili? Jaká byla jejich shromáždění?

Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou i dnes!