Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů. To je i víra naše. Jsme Bohu vděční za příklad jeho církve a chceme zde zmínit, co nám přijde pro dnešek důležité. 

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6

Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo - katolických, protestantských... Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru a ptáme se, zda jdeme po Boží cestě jako naši první bratři.

Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou i v dnešní době!