Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů. To je i víra naše. Jsme vděční za příklad biblické církve a zmiňujeme tu, co nám z něj přijde pro dnešek důležité. 

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6

Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo - katolických, protestantských... Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Jak vnímali první učedníci Ježíše? Co ve svých životech řešili? Jak vypadala jejich shromáždění?

Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou i dnes!