Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře Božího lidu a první církve. To je i víra naše. Bibličtí křesťané nám zanechali příklad a my tu chceme zmínit, co nás na jejich životě inspiruje a potěšuje. 

Hledejte Boha, všichni pokorní země, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofonjáš 2,3 

Kolik lidských tradic se však v křesťanství uhostilo. Katolických, protestantských... Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Co Ježíšovi učedníci ve svých životech řešili? Jaká byla jejich shromáždění?

Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou i dnes!