Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů. To je i víra naše. Myslíme si, že spasení znamená přijmout Boha, jak se nám zjevil a biblická církev je nám v tom příkladem. Boží slova brali vážně, nic v nich nepřehlíželi a nic k nim nepřidávali.

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pozvedněme k Bohu s dlaněmi i srdce. Pláč 3

Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo - katolických, protestantských... Přiznáváme, že jsme v nich žili i my a že jsme Boha nebrali vždy vážně.

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou - tiší, upřímní, čistého srdce. A milost těm, kdo třeba jen hledají. Rádi vás poznáme!
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2018 Prosté křesťanství · Počet návštěv: 198933 (38086)