Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů, to je i víra naše. Myslíme si, že spasení znamená přijmout Boha, jak se nám zjevil a biblická církev je nám v tom příkladem. Boží slovo brali vážně, nic v něm nepřehlíželi a nic k němu nepřidávali.

Hledejte Boha, všichni pokorní země, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofonjáš 2,3

Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo! Katolických, protestantských... Přiznáváme, že jsme v nich žili i my a že jsme Boha nebrali vždy vážně.

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou - tiší, upřímní, čistého srdce. A milost těm, kdo třeba jen hledají. Rádi vás poznáme!
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2020 Prosté křesťanství · Počet návštěv: 245373 (51647)