Vítej

Tyto stránky jsou o původní, prosté víře biblických křesťanů. To je i víra naše. Píšeme tu o životě s Bohem, spasení, pravdě, církvi, biblickém učení... A asi nevystihneme vše, co jde o křesťanství říct; chceme jen dát vědět, že tu jsme, zamýšlíme se nad Božím slovem a bereme je odpovědně.

"Hledejte Boha, všichni pokorní země, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru." Sofonjáš 2,3

flower.jpg Otevíráme si Bibli s prosbou mít mysl jako čistý list papíru. Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo! Katolických, protestantských... Přiznáváme, že jsme v nich žili i my, a že jsme Boha nebrali vždy vážně. Upřímná víra byla asi vždy něčím ojedinělým, protože znamená plnou důvěru v Boha a v jeho slovo.

"Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Milovaní, milujme se navzájem." 1 Jan 5,20 a 4,7

sunset.jpg Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou - tiší, upřímní, čistého srdce... A milost těm, kdo třeba jen hledají. Rádi vás poznáme! Nepatříme do žádné denominace, scházíme se v domácnostech ke čtení Bible, k modlitbám a sdílení. Jezdíme i do přírody.
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2016 Prosté křesťanství · Počet návštěv: 83942 (14631)