Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů, to je i víra naše. Myslíme si, že spasení znamená přijmout Boha, jak se nám zjevil a biblická církev je nám v tom příkladem. Boží slovo brali vážně, nic v něm nepřehlíželi a nic k němu nepřidávali.

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6

Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo! Katolických, protestantských... Přiznáváme, že jsme v nich žili i my a že jsme Boha nebrali vždy vážně.

Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou i v současné době. I covid nás může povzbudit k poznání Boha a nás samých, k sebezapření, prohloubení víry a ochoty k obětem. Milost a sílu všem, kdo neustávají! Rádi vás poznáme...
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2020 Prosté křesťanství · Počet návštěv: 272703 (58516)