Vítej

Tyto stránky jsou o prosté víře prvních křesťanů. To je i víra naše. Myslíme si, že spasení znamená přijmout Boha jak se nám zjevil. A biblická církev je nám v tom příkladem; Boží slovo brali vážně, nic v něm nepřehlíželi a nic k němu nepřidávali.

Spravedlivý se bude těšit v Hospodinu, že svěřil se jeho ochraně. Jásat budou spolu všichni, kdo mají upřímné srdce! Žalm 64,11

Otevíráme si Bibli s myslí jako čistý list papíru. Kolik lidských tradic se v křesťanství uhostilo - katolických, protestantských... Přiznáváme, že jsme v nich žili i my a že jsme Boha nebrali vždy vážně.

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a
věčný život. Milovaní, milujme se navzájem. 1 Jan 5,20 a 4,7

Přejeme vytrvalost všem, kdo jdou za Ježíšem úzkou cestou - tiší, upřímní, čistého srdce. A milost těm, kdo třeba jen hledají. Rádi vás poznáme!
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2019 Prosté křesťanství · Počet návštěv: 232086 (48877)